ZARZĄDZENIE BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCE PROCESJI PODCZAS UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Aktualności » ZARZĄDZENIE BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCE PROCESJI PODCZAS UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące procesji podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa [4.06.2020]
 

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła.

Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust). Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Tarnów, 04 czerwca 2020 roku

Nasz znak: OC – 2/41/20

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. Robert Kantor

KANCLERZ