Zapisy do Diecezjalnego Studium Organistowskiego

Aktualności » Zapisy do Diecezjalnego Studium Organistowskiego

Z powodu pandemii zapisy do Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. ks. K. Pasionka w Tarnowie w tym roku odbywać się będą on-line.

 

Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną Studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi organisty. Absolwent Studium otrzymuje dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii.

Zajęcia w Studium odbywają się na dwóch „poziomach”: podstawowym (I stopień) i podyplomowym (II stopień). Poziom podstawowy trwa 4 lata, dla zaczynających od „0” jest dodatkowo rok propedeutyczny. Wykłady odbywają się w soboty (od października do czerwca) wraz z lekcjami gry na fortepianie i organach. Poziom podyplomowy trwa dwa lata. Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych (od października do czerwca) razem z lekcjami gry na organach.

Warunkiem przyjęcia do Studium jest słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja.

Wymagania stawiane w Studium są uwarunkowane i dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia (dotyczy to lekcji gry na organach i fortepianie).

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Studium wymaga się następujące dokumenty: podanie, życiorys, ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej, świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli takie posiada), opinia proboszcza o kandydacie, dwie fotografie oraz dyplom Studium Organistowskiego lub innej placówki o tym samym charakterze (dla kandydatów na Podyplomowe Studium Organistowskie).

Egzamin wstępny odbędzie się 19 września 2020 r. (sobota) o godz. 9.00 w Studium Organistowskim w Tarnowie.

Dokumenty należy wysłać e-mailem na adres: muzyka@diecezja.tarnow.pl lub

gpiekarz@interia.pl (tylko podanie i życiorys wraz z podaniem swojego numeru telefonu. Pozostałe dokumentu jak świadectwa, opinia ks. proboszcza i zdjęcia można przynieść na egzamin wstępny) do 30 czerwca 2020 r. po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu. Dodatkowy termin: do 15 września 2020 r. (w miarę wolnych miejsc).             

 W razie pytań proszę dzwonić (tel: 606 332 134).