Wielki Czwartek

Aktualności » Aktualności 2019 » Wielki Czwartek

Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia w tym czasie wspomina ostatnią wieczerzę Chrystusa z uczniami, ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
W kościele  odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne . Podczas mszy w trakcie śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony . Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.