Komunikat Starosty i Wójta Gminy Gorlice

Aktualności » Komunikat Starosty i Wójta Gminy Gorlice

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego

 

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach.

Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane  w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków  zwyczajowo organizowanych na terenie gmin.

 

                                                                       Starosta Gorlicki

                                                                         Maria Gubała

                                                            

                                                          Wójt Gminy Gorlice

                                                             Jan Przybylski