Intencje

Intencje Mszy Świętych
od 21.IX do 27.IX. 2020 r.
 25 Niedziela Zwykła
   
Poniedziałek     700 Dziękczynna w 36 r. ślubu Marii 
  i Tadeusza oraz 12 r. ślubu Kingi
  i Kamila z prośbą o Boże 
  błogosławieństwo i opiekę Matki 
  Bożej Pocieszenia dla Jubilatów
  i całej rodziny.
   
                        1800 † Jadwiga Horowicz intencja
  koleżanek i kolegów firmy 
  „Naftochem”.
   
Wtorek              700 † Jakub Dutka intencja
  sąsiada Pietrzyka.
   
                        1800 1.† Łucja Sroczyńska intencja
  siostrzenicy Marioli z rodziną.
  2. W 40 rocznicę małżeństwa 
  Adeli i Janusza dziękczynna 
  i z prośbą o Boże  
  błogosławieństwo, opiekę 
  Matki Bożej i zdrowie na długie 
  lata intencja Renaty Szpyrka.
   
Środa                 700 † Stefan Dąbrowski intencja
  Genowefy i Kazimierza Janasów.
   
Kaplica            1630 † Aneta Kowalska-Warchał
  W 7 dn. po śmierci intencja 
  szwagra Wiesława z rodziną.
   
                        1800 1.† Józef Bogusz intencja
  brata Leszka.
  2.† Michał Gryboś rocznica 
  śmierci
   
Czwartek           700 1.† Łucja Sroczyńska intencja
  Weroniki Pawła i Ani.
  2.† Kazimierz Nowak intencja
  rodziny Czyżów.
   
                        1800 1.† Gerard Bugno.
  2.† Teresa Zygmunt Lubomir
  Ireneusz Pyrcioch.
   
Piątek                700 † Jan Kuk w 7 dniu 
  po pogrzebie.
   
Kaplica            1630 O Boże błogosławieństwo,
  zdrowie dla Anny i Wojciecha
  z okazji rozpoczynającego się
  roku akademickiego.
   
                        1800 1.† Piotr Maniak, Helena Głąb
  i zmarli z rodziny Głąb.
  2.† Teresa Siewiera w 30 dniu
  po śmierci.
   
Sobota               800 1.† Jan Apola w 30 dniu po
  śmierci intencja syna Dariusza 
  z rodziną.
  2.† Eugeniusz Stec intencja
  Henryki i Tadeusza Brach.
   
                        1800 1.† Władysław Szpyrka 
  10 rocznica śmierci.
  2.† Barbara Bulińska
  rocznica śmierci.
   
Niedziela           700 Dziękczynna za tegoroczne
  zbiory, zachowanie od  
  nieszczęść z prośbą o Boże
  błogosławieństwo i opiekę Matki
  Bożej Pocieszenia w rodzinach z  
  z Podlesia Górnego od 
  Kwiatonowic.
   
Kaplica              830 † Stanisława i Mieczysław 
  Knych.
   
                          930 † Emilia Martauz
  i zmarli z rodziny.
   
                        1100 Od Pani Tajakowej do Pani 
  Dutkowej po obu stronach drogi 
  z podziękowaniem za urodzaje, 
  zachowanie od nieszczęść, 
  otrzymane łaski z prośbą o Boże 
  błogosławieństwo i opiekę 
  Matki Bożej Pocieszenia
   
                        1500 W pewnej intencji 
  dziękczynno - błagalnej.