Historia parafii

Parafia Zagórzany powstała z fundacji benedyktynów prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w i należała do Dekanatu Bieckiego Diecezji Przemyskiej. Pierwsza wzmianka na temat parafii i kościoła pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca pochodzi z 1445 roku.Krzyż
Około 1589 roku wybudowano nowy modrzewiowy kościół. 
Obecny (trzeci) kościół został wybudowany w 1816 roku z fundacji hrabiny Wielopolskiej o czym świadczy wmurowana w kościele tablica z napisem: 

"Kościół ten wprzód drewniany, wytrwawszy 227 lat,
Starością na koniec, obaleniu bliski,
J.W. Teresa z książąt Sułkowskich hrabina
Wielopolska, roku po narodzeniu Chrystusa
1816 murem opasała i podniosła"

Drzewo ze starego kościoła, użyte zostało na budowę "organistówki".
W 1924 roku gmina wybudowała murowany dom przeznaczony na mieszkanie dla organisty i Urzędu Gminnego.
W 1924 parafia Zagórzany zostaje włączona do nowego Dekanatu Gorlickiego Diecezji Tarnowskiej.
W latach 1965 - 1969 zostaje przeprowadzony generalny remont i konserwacja ołtarzy.
W roku 1982 rozbudowano kościół, a w 1986 wybudowano nową kaplicę w Gorlicach pod wezwaniem Niepokalanego Serca Matki Bożej.
W 1992 roku Zagórzany zostały włączone do Dekanatu Łużniańskiego Diecezji Tarnowskiej.

 • K01.jpg

  Kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika

  ARCHITEKTURA Kościół późnobarokowy z wpływami klasycyzmu, murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Złożony z obszernej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie, przy którym od północy dobudowana zakrystia. Do nawy od południa przylega czworoboczna kruchta. Na zewnątrz ściany kościoła rozczłonkowane są pilastrami, dźwigającymi wydatny gzyms koronujący.

 • Dzw001.jpg

  Dzwony parafii Zagórzany

  Zawiła i trudna do odtworzenia jest historia zagórzańskich dzwonów. Wiadomo, że na przestrzeni lat było ich kilka. Bywały okresy, kiedy parafia nasza w ogóle nie posiadała dzwonów.

 • MP.jpg

  Obraz Matki Boskiej Pocieszenia

    "OBRAZ MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA "
  "Z dwóch dokumentów dowiadujemy się, że w Zagórzanach koło Gorlic był czczony w sposób szczególny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Pierwszy dokument to Tabele Załuskiego z lat 1747-1749. W rubryce "Imago gratiosa" napisano tam: "Consolationis B.M.V. habetur pro gratiosa", zaś drugi to akt wizytacji z roku 1767" . 

 • Kaplica Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny