Aktualności 2019

Aktualności » Aktualności 2019

 • OMBP19-001.JPG

  Odpust Matki Bożej Pocieszenia

 • DGminne19-001.JPG

  Dożynki Gminne

 • Boże Ciało

 • Homilia Wygłoszona podczas Mszy Św Prymicyjnej

 • Bdzieci19-001.jpg

  Błogosławieństwo Dzieci - Kaplica

  W czwartek 27 czerwca 2019 r. w Kaplicy na Krzyżówce odbyła się Msza Święta z procesją Eucharystyczną na zakończenie Oktawy  Bożego Ciała, a po procesji  Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków.

   

 • Msza Św. Prymicyjna Ks. Łukasza Kalisza

 • PksLK19-001.JPG

  Powitanie Prymicjanta Ks. Łukasza Kalisza - Nabożeństwo Majowe

 • Święcenia Kapłańskie 2019 r.

 • KS19-001.JPG

  Pierwsza Komunia Święta

  W dniu 05 maja 2019 r. w pierwszą niedzielę maja dzieci z trzeciej klasy przystąpiły w naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci brały udział w przygotowaniach w szkole i w parafii, aby godnie i świadomie przeżyć ten jeden z najważniejszych momentów w życiu chrześcijanina.  Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło  14 dzieci, 3 dziewczynki i 11 chłopców.

 • WSob19-001.JPG

  Wielka Sobota

  Wieczorem Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie odprawiana jest uroczysta msza św. Wigilii Paschalnej, która w Kościele katolickim należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Na koniec uroczystości wielkosobotnich rozpoczyna się Procesja Rezurekcyjna i rozbrzmiewa uroczyste "Alleluja"

 • Droga Krzyżowa Przedszkolaków

 • WPia19-001.JPG

  Wielki Piątek

  Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, upamiętniającym śmierć Chrystusa na krzyżu. Jest to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa,  nie sprawuje się mszy. Centralnym nabożeństwem sprawowanej w Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej jest adoracja krzyża i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu .

 • WCzw19-000.JPG

  Wielki Czwartek

  Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia w tym czasie wspomina ostatnią wieczerzę Chrystusa z uczniami, ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
  W kościele  odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne . Podczas mszy w trakcie śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony . Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej "Ciemnicą" Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.

 • NPal19-001.JPG

  Niedziela Palmowa

  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. 

 • Droga Krzyżowa Uczniów z IV i V Klasy

 • Droga Krzyżowa Młodzieży z Klasy VI i VII

 • Droga Krzyżowa 2019 r.

 • WizytacjaII19-001.jpg

  Msza Św. na zakończenie Wizytacji Kanonicznej

  W drugim dniu wizytacji Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz po Mszy Św. o godz. 7.00 spotkał się z Różami Różańcowymi, Caritasem Parafialnym, Szafarzami Komunii  Św. i Radą Duszpasterską. O godz. 11.00 celebrował Mszę Św. podsumowującą Wizytację Kanoniczną. Po Mszy Św. obejrzał obiekty parafialne.

 • WizBierz19-001.jpg

  Wizytacja Kanoniczna - Bierzmowanie

  W dniu 16-02-2019 r. Ks. Bp. Leszek Leszkiewicz rozpoczął Wizytację Kanoniczną w Parafii i udzielił sakramentu Bierzmowania naszej Młodzieży. Po Mszy Św. spotkał się  Młodzieżą Bierzmowaną, LSO i DSM, Caritasem Szkolnym i Chórem Parafialnym.

 • SpotSenior19-001.jpg

  Spotkanie Seniorów w STARYM DWORCU - 27.01.2019

  Parafialny Oddział Caritas zorganizował spotkanie opłatkowo-noworoczne dla Seniorów 70+ z całej Parafii. Spotkanie obyło się w Niedzielę 27 stycznia w Restauracji ,,Stary Dworzec".

 • Adoracja Pana Jezusa w żłóbku 2019 r.