Aktualności 2014

Aktualności » Aktualności 2014 r. » Aktualności 2014

 • P14 - 001.jpg

  PASTERKA

  W noc wigilijną o godz. 2400 w naszym kościele parafialnym w łączności z całym Kościołem Powszechnym rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą zwaną Pasterką świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. We Mszy Świętej uczestniczyło bardzo wiele osób, chcących jak pasterze pokłonić się w tę świętą Noc Nowonarodzonemu Jezusowi.

 • R14 - 001.jpg

  RORATY 2014 R

  Solo Dios basta! Te słowa bardzo często powtarzała wielka święta pochodząca z Hiszpanii. Nazywała się św. Teresa. Jej rzeźba widnieje na dekoracji roratniej. Święta Teresa –nasza przewodniczka adwentowa – nazywana jest św. Teresą od Jezusa, Teresą Wielką albo św. Teresą z Ávila, bo w Ávila się urodziła. W 2015 roku, 28 marca, minie dokładnie 500 lat od jej urodzenia.

 • NDSM14 - 001.jpg

  PRZYJĘCIE DZIEWCZĄT DO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

  W niedzielę o godz. 1100 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., w czasie której do grona Dziewczęcej Służby Maryjne działającej przy naszej parafii zostały włączone nowe dziewczynki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz Bolesław Bawiec.

   

 • USZ 14 - 000.jpg

  UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI 50 LECIA SZKOŁY W ZAGÓRZANACH

  Dnia 15 października 2014 r. w Kościele parafialnym w Zagórzanach uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 50 lat działalności Zespołu Szkół w Zagórzanach.

 • OMBP 14 - 001.jpg

  ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

  Matka Boża Pocieszenia odbiera w naszej wspólnocie parafialnej szczególną cześć. Wyrazem naszej miłości był Odpust, który przeżywaliśmy w naszej parafii 31 sierpnia. Uroczystej sumie przewodniczył w asyście dwóch księży Rodaków: Ks. Janusza Ryby i Ks. Jana Wacławika, oraz Słowo Boże wygłosił Ks. Paweł Kurzeja. W homilii kaznodzieja zachęcał do powierzenia Matce Bożej wszystkich życiowych niepowodzeń i smutków, gdyż Ona jako nasza Matka przyjdzie z pomocą i przyniesie pokój serca.

 • DP 14 - 001.JPG

  DOŻYNKI PARAFIALNE

  15 sierpnia w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej o godz. 1000 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Wieńce, które poświęcił ks. proboszcz Bolesław Bawiec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórzan oraz młodzież z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników.

 • OSW 14 - 001.jpg

  ODPUST KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA

  W niedzielę 10 sierpnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Odpust ku czci Patrona naszej parafii Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. Uroczystej Sumie przewodniczył w asyście kapłanów rodaków: Ks. Jana Wacławika i Janusza Ryby, i Słowo Boże wygłosił Ks. Mieczysław Górski proboszcz z Szalowej. W homilii kaznodzieja zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do naśladowania św. Wawrzyńca w całkowitym oddaniu się Bogu.

 • NM 14 - 001-1.jpg

  NOWI MINISTRANCI

  W niedzielę 29-06-2014 r. w Uroczystość Piotra i Pawła do  grona Liturgicznej Służby Ołtarza  w naszej parafii dołączyli nowi ministranci. Uroczystego przyjęcia poprzez symboliczne nałożenie ministranckiej pelerynki dokonał ksiądz Krzysztof Baran. Wszystkim, którzy rozpoczynają posługę przy Chrystusowym ołtarzu życzymy wielu łask Bożych.

 • ZOBC 14 - 001-1.jpg

  ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

  W czwartek  26.06. 2014 r. w naszej parafii odbyła się ostatnia Msza Święta z procesją Eucharystyczną w oktawie Bożego Ciała – uczestniczyli w niej bardzo licznie wierni z całej wspólnoty parafialnej.

 • BC 14 - 001.jpg

  BOŻE CIAŁO 2014

  „...Zagrody nasze widzieć przychodzi...”

  W dniu 19.06.14 odbyła się w naszej parafii Uroczysta Msza Święta z okazji Bożego Ciała. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy.  Procesja odbyła się drogą w stronę domu ludowego w Zagórzanach.

 • POJM 14 - 000.jpg

  PIELGRZYMKA DZIECI I KOMUNIJNYCH

  Dnia 21 maja dzieci pierwszokomunijne udały się do Matki Bożej Ludźmierskiej i Pani Fatimskiej w Zakopanem, aby podziękować za dar Jezusa, którego przyjęły po raz pierwszy w komunii św. 4 maja. Wspólnie uczestniczyły we Mszy św. u stóp Ludźmierskiej Pani, a następnie udały się do Zakopanego, aby po modlitwie w Sanktuarium Pani Fatimskiej zwiedzać zakopiańskie strony.

 • POJM 14 - 01.jpg

  PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO ORAZ RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ I ŚW. JANA PAWŁA II

  „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”

  Szczególnym momentem w życiu naszej parafii jest peregrynacja obrazu „Jezu, ufam Tobie” i relikwii dwóch Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, która miała miejsce w dniach 12 – 13 maja.

  Nawiedzenie naszej parafii przez Jezusa bogatego w miłosierdzie, jest szansą dla wszystkich parafian, by w pełni otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego.

 • PK 14 - 01.jpg

  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  4 maja uczniowie klasy II Szkoły podstawowej na Uroczystej sumie o godz. 1100 przyjęli po raz pierwszy Chrystusa Eucharystycznego do swoich serc. Mszy św. przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz Bolesław Bawiec zachęcają zebrane dzieci do częstego karmienia się Jezusem Eucharystycznym, by nie zasłabnąć w codziennej wędrówce za Nim po ścieżkach codziennego życia.

 • TP 14 - 0.jpg

  TRIDUUM PASCHALNE

  W Wielki Czwartek, rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, przygotowujące nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to także dzień ustanowienia dwóch niezwykle ważnych dla każdego chrześcijanina sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

  Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, w czasie której zabrzmi radosne ALLELUJA - Pan Zmartwychwstał.

 • NP 14 - 1.jpg

  NIEDZIELA PALMOWA

  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafii odbyło się poświęcenie palm i procesja koło kościoła.

 • BIERZ 14 - 01.jpg

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA

  W dniu 04-03-2014 r. w kościele parafialnym w Zagórzanach J. E. Ks. Biskup Stanisław Salaterski przewodniczył Mszy św. w czasie, której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Bystra, Kwiatonowice, Moszczenica i Zagórzany. Młodzież po 3-letnim czasie przygotowania, otwarła swoje serca na dary Ducha św., które otrzymała w tym sakramencie.

 • A 14 - 2.jpg

  ADORACJA PANA JEZUSA W ŻŁÓBKU PRZEZ MAŁE DZIECI

  Tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego najmłodsi nasi parafianie zgromadzili się w naszej parafialnej świątyni, aby pokłonić się Nowo Narodzonemu Dziecięciu. Dzieci przedszkolne po Mszy św. o godz. 1100 adorowały Jezusa leżącego w żłóbku recytując wierszyki i śpiewając kolędy.